SPOJKA POŽÁRNÍ PEVNÁ D 25 Al

01-spojky
 
SPOJKA POŽÁRNÍ PEVNÁ D 25 POLYPROPYLEN

02-spojky
 
SPOJKA POŽÁRNÍ HADICOVÁ D 25 Al

04-spojky
 
SPOJKA POŽÁRNÍ HADICOVÁ D 25 POLYPROPYLEN

05-spojky
 
SPOJKA POŽÁRNÍ PEVNÁ C 52 Al

01-spojky
 
SPOJKA POŽÁRNÍ PEVNÁ C 52 Ms

07-spojky
 
SPOJKA POŽÁRNÍ HADICOVÁ C 52 Al

09-spojky
 
SPOJKA POŽÁRNÍ PEVNÁ B 75 Al

10-spojky
 
SPOJKA POŽÁRNÍ HADICOVÁ B 75 Al

12-spojky
 
SPOJKA POŽÁRNÍ HADICOVÁ C 42 Al

13-spojky
 
SPOJKA POŽÁRNÍ HADICOVÁ B 65 Al

14-spojky