HYDRANTOVÝ VENTIL Ms D 25
 1-hydranty
Určen jako přítokový ventil hydrantového systému s hadicí D 25. Celkové provedení umožňuje použití ventilu do velmi náročného prostředí.

HYDRANTOVÝ VENTIL Al C 25
 2-hydranty
Určen jako přítokový ventil hydrantového systému se zploštitelnou hadicí C 52.

HYDRANTOVÝ VENTIL Ms D 52 – PN 25
 3-hydranty
Určen jako přítokový ventil hydrantového systému se zploštitelnou hadicí C 52. Celkové provedení umožňuje použití ventilu do velmi náročného prostředí.

HYDRANTOVÝ VENTIL Ms C 52 – PN 16
 4-hydranty
Určen jako přítokový ventil hydrantového systému se zploštitelnou hadicí C 52, případně i  pro jiné použití. Maximální jmenovitý tlak 1,6 MPa.

HYDRANTOVÝ NÁSTAVEC (NADZEMNÍ HYDRANT) S KLULOVÝM UZÁVĚREM
 5-hydranty
Hydrantový nástavec, nadzemní požární hydrant,  se používá k připojení požárních hadic na podzemní vodovod. Otáčením vpravo (ve smyslu hodinových ručiček) se požární hydrant připojuje k podzemnímu hydrantu ČSN 13 6610. Výtoková hrdla požárního hydrantu jsou opatřena kulovými kohouty s možností uzavření proudu vody.